RačunovodskiServis.com
Računovodski servis Mahne in Thor Plus
Mahne d.o.o. - Računovodski servisTHOR Plus, Računovodstvo
Računovodski servis
Računovodski servis
Računovodski servis - zakoni

Zakoni o računovodstvu, knjigovodstvu in drugem poslovanju


Zneski dnevnic v tujini:
http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2004-066-02988-OB~P001-0000.PDF